Jak montować nadproża?

25 lipca 2011 09:53:59 | Piotr Cybulski

Drukuj | A A A

fot. http://morguefile.com

Nadproża są elementami, które przenoszą obciążenia ze ściany na odcinku równym szerokości otworu okiennego lub drzwiowego. Odpowiednie ich usytuowanie zapewni trwałą konstrukcję otworów w ścianach. Najbardziej popularnym typem nadproży są belki nadprożowe L19. Wyróżnia się ich trzy typy:

N – do ścian nośnych obciążonych stropami;

S – do ścian nośnych nieobciążonych stropami;

D – do ścian działowych.

Szerokość belek nadprożowych należy dobierać w taki sposób, aby z każdej strony belka miała oparcie przynajmniej 15 cm.

Montaż nadproży przebiega w kilku etapach. Belki nadprożowe zaczyna się układać nad otworem od strony zewnętrznej. Po ułożeniu odpowiedniej liczby belek, podyktowanej grubością ściany, w przestrzenie między nimi układana jest izolacja. Następnie można zabetonować nadproże. Belki nadprożowe należy opierać na warstwie zaprawy cementowej. Jeżeli ściana jest murowana z pustaków, warto pod nadprożem umieścić przynajmniej dwie warstwy cegły pełnej, aby zmniejszyć ryzyko pękania pustaków spowodowane obciążeniem z nadproża.